Select Page

Mediació

Gestió i resolució de conflictes

Sessions on-line

En aquests moments vivim una crisi social, una situació que mai havíem imaginat, confinats a casa o treballant en condicions molt dures, amb els conflictes interpersonals que això pot ocasionar o amplificar. Equip Eirene està al costat d’aquelles persones que necessiten recolzament per afrontar situacions conflictives i per això adeqüem els nostres honoraris professionals a cada situació concreta, com també possibilitem la realització de les sessions on-line, de forma telemàtica, davant la impossibilitat de les presencials.

La mediació dóna protagonisme a les parts

A través de la mediació, les parts recuperen el poder de decidir sobre les conseqüències del seu conflicte i passen a ser no sols protagonistes de la controvèrsia, sinó també protagonistes en la recerca d’una solució. Aquest és un avantatge molt important, ja que realment ningú millor que les mateixes parts pot conèixer quins són els seus interessos i necessitats.

Coordinació de parentalitat

La funció principal de la Coordinació parental és assistir als progenitors que viuen en un clima d’alta conflictivitat. Especialment en casos de post-separació o divorci. Es treballa per implementar un pla de parentalitat, consensuat per les parts o aprovat pel jutjat. Tot per tal de minimitzar la conflictiva familiar. La intervenció està centrada en el menor per tal d’evitar-li situacions de risc. Cal evitar-li l’exposició continuada a l’esmentada conflictivitat.

Àmbits de la mediació

Procés de gestió i resolució de conflictes basat en el diàleg i en la recerca de solucions constructives, amb múltiples avantatges per a totes les persones que viuen un conflicte.

Mediació Familiar

 • Gestió de la separació o divorci
 • Relacions familiars (entre germans, avis/nets, etc.)
 • Famílies reconstituïdes
 • Gestió d’herències i patrimoni comú
 • Parentalitat adequada (relació amb els fills)
 • Projecte de parella i gestió dels conflictes de convivència
 • Presa de decisions importants consensuades

Civil i Mercantil

 • Gestió i transformació de conflictes veïnals
 • Mediació entre empreses i en el desenvolupament del seu negoci
 • Gestió relacional d’equips directius i de treball
 • Reclamacions de qualsevol índole entre particulars
 • Desenvolupament de protocols dins l’empresa familiar
 • Projectes per humanitzar processos de treball i evitar conflictivitat
 • Presa de decisions importants consensuades entre socis d’empreses

Àmbit educatiu

 • Gestió i transformació de conflictes en qualsevol dels espais de l’àmbit educatiu
 • Confecció i desenvolupament de protocols de prevenció i detecció, i per intervenir adequadament en els conflictes
 • Assistència i assessorament al professorat i la direcció dels centres educatius
 • Formació específica en mediació per alumnes i professorat

Al final del procés ningú se sent perdedor

En la mediació no hi ha, ni es busquen, vencedors ni perdedors, sinó persones que s’esforcen per trobar les millors solucions compartides que puguin ser vàlides i acceptables per a tots. Totes les parts hi guanyen, tant en tranquillitat personal, com en temes materials, ja que la cooperació permet que es maximitzin els recursos existents i dóna resposta a un nombre major de necessitats i d’interessos..

Formació especialitzada

Equip Eirene desenvolupa formació especialitzada en gestió i resolució de conflictes, tant per la capacitació de professionals de la mediació, com per la formació continuada d’aquest i per a un públic general que vol desenvolupar les seves habilitats socials i comunicatives per la prevenció de conflictes.

Les nostres formacions són de tipus on-line, semi-presencials i totalment presencials/vivencials, i es realitzen des de la nostra plataforma o campus virtual Barakia. 

Contacte

Equip Eirene S.L. | Via Laietana 15 08003 Barcelona | info@eirene.cat | https://eirene.cat
933 803 496
Mòbils 619 170 233 – 607 351 426

14 + 13 =